Låt oss hjälpa er

Management

Produktionsledning

Förändringsarbete

Projektledning

Inköp

Om oss

Vi är det lilla konsultföretaget som vill göra den stora skillnaden. Vi vill bidra med bred kunskap och ett unikt engagemang så att Ni når Era mål. Vi har över 25 års erfarenhet från olika ledarroller inom tillverkande industri.

Vår värdegrund

Nöjda kunder

Kompetens

Lyhördhet

Tjänster

Management

Stödja olika ledningsfunktioner i form av interimledare vid tillfällig frånvaro eller hög arbetsbelastning.

Styrning och ledning

Analyserar och utvecklar organisationens förmåga att styra och leda för kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.

Organisation

Analysera och utveckla organisationens struktur och arbetssätt.

Strategisk planering

Analysera och utveckla företagets produktionsplanering på både långsiktigt strategiskt och på daglig basis.

Verksamhetsutveckling

Analysera och utveckla verksamhetens kvalitet, effektivitet, processer och arbetssätt.

Mätning av resultat och kvalitet

Analysera och utveckla mätmetoder för kvalitet och effektivitet utifrån prestationer, effekter och resultat.

Referenser

Redo att ta kontakt?

Rulla till toppen